Fukuyama Masaharu - Watashiwakazeninaru (Live Version)

Fukuyama Masaharu