Fukuyama Masaharu - Akatsuki

나미카제 히토츠 타타나이
진세이난테 나이
토키니 카미오 니쿠무호도노
데키코토가 오솟테모
보쿠와 신지루 아나타나라
돈나 카나시미모
쿠루시미사에모 이키테쿠
치카라니 데키루토
이마와 아나타노 코코로니
아루 타이요가
모에츠키소데모
유메 카나와즈니 무료쿠다토
미아게타 요조라
소노 야미가 후카이호도호시와
카가야이다 미에이도
캇코츠케테모 이이카나
싯파이토 이우 코토바와
모토메테타 코토 코와갓테
테오 츠케나캇타 코토
콘야노 호시가
마부시스기루노나라
마다 타타가에루하즈
와랏테모 이이요 데모 키이테요
히토와 요와쿠토모
다레카 히토리노 코노쿠라이나라
사사에라레루하즈토
아나타오 히츠요토
스루 히토가 이루카라
코코니 이루카라
아나타와 켓시테
무료쿠쟈 나이카라
히와 마타 노보루 코코데
이키루 보쿠라노 코토오
마루데 키니모 토메나이마마
마타 쿄가 하지맛테쿠
namikaje hitocheu tatanai
jinseinante nai
tokini kamio nikumuhodono
dekikotoga osottemo
bokuwa sinjiru anatanara
donna kanasimimo
kurusimisaemo ikiteku
chikarani dekiruto
imawa anatano kokoroni
aru taiyoga
moecheukisodemo
yume kanawajeuni muryokudato
miageta yojora
sono yamiga hukaihodohosiwa
kagayaida mieido
katkocheuketemo iikana
sitpaito iu kotobawa
motometeta koto kowagatte
teo cheukenakatta koto
konyano hosiga
mabusiseugirunonara
mada tatagaeruhajeu
warattemo iiyo demo kiiteyo
hitowa yowakutomo
dareka hitorino konokurainara
sasaerareruhajeuto
anatao hicheuyoto
seuru hitoga irukara
kokoni irukara
anatawa ketsite
muryokujya naikara
hiwa mata noboru kokode
ikiru bokurano kotoo
marude kinimo tomenaimama
mata kyoga hajimatteku
福山雅治 暁(曉)live 2013 HUMAN 【中日雙字】

翻譯&製作:貓丸媯(DanTYcat) ("暁(Akatsuki)" from Fukuyama Masaharu's latest album "HUMAN". Traditional Chinese & Japanese lyrics subbed. Translated by ...

Fukuyama Masaharu