Fukuyama Masaharu - Ishikure No Pride

Fukuyama Masaharu 福山雅治 - 石塊のプライド (live)

福山☆冬の大感謝祭其の十(2010 Fukuyama☆Fuyu no Daikanshasai, Winter Thanksgiving Festival) 石塊のプライド(Ishikure no Pride), new song included in the ...

Fukuyama Masaharu